VINHOMES CENTRAL PARK - C2

Địa điểm:      Vinhomes Central Park - Central 2

Hoàn thành: 2021

Do.House đã làm gì?

- Di chuyển Toilet.
- Tận dụng không gian Lô-gia máy giặt.
- Thu nhỏ phòng ngủ (sử dụng đồ nội thất gấp gọn)

Để mang đến một căn hộ:

- Thành 3 phòng ngủ
- Gian bếp rộng rãi đầy đủ đồ nghề
- Phòng ăn thành trung tâm sinh hoạt gia đình.