VINHOMES CENTRAL PARK


- Cải tạo mở rộng phòng ngủ master, Thêm phòng quần áo 

- Gộp chung 2 phòng ngủ thành 1 phòng lớn cho 2 con nhỏ có đủ không gian vui chơi, sinh hoạt !

NHÀ CHỊ HOÀI_VINHOMES CENTRAL PARK SÀI GÒN.

Địa điểm: Vinhomes central park

Thiết kế: 2016

PHƯƠNG ÁN 1:

PHƯƠNG ÁN 2: