TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP.HCM

Địa điểm: Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCM

Hoàn thành: 2018