BAMBOO HILL - THANH HÓA

Địa điểm: Thạch Kim, Thanh Hóa

Diện tích: 1,900 m2

Dự án gồm:

- Homestay, khu cắm trại lưu trú

- Farmstay