APARTMENT HỒ BA MẪU - HN

Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

Hoàn thành: 2015

MẶT TIỀN:

PHÒNG NGỦ MASTER:

PHÒNG NGỦ CON GÁI:

PHÒNG NGỦ CON TRAI:

PHÒNG NGỦ LOẠI 1:

PHÒNG NGỦ LOẠI 2:

TẦNG 2:

TẦNG 3,4,5

 

TẦNG 6:

TẦNG 7:

HÌNH ẢNH THI CÔNG: